Zaměření staveb

Zaměření skutečného provedení stavby (budovy, komunikace, přípojek ing.sítí, ...) je obvykle podmínkou pro schválení užívání stavby ze strany stavebního úřadu. Inženýrské sitě je vhodné zaměřovat před záhozem.